Wetenschapsknooppunten

In het landelijk netwerk wetenschapsknooppunten bundelen universiteiten hun programma’s voor het basisonderwijs en (onderbouw) voortgezet onderwijs. Leraren, wetenschappers en andere belangstellenden kunnen hier terecht voor contacten, lesmateriaal en praktijkvoorbeelden voor spannende, inspirerende en leerzame lessen en activiteiten over wetenschap en technologie.

In het landelijk netwerk wetenschapsknooppunten bundelen universiteiten hun programma’s voor het basisonderwijs en (onderbouw) voortgezet onderwijs. Leraren, wetenschappers en andere belangstellenden kunnen hier terecht voor contacten, lesmateriaal en praktijkvoorbeelden voor spannende, inspirerende en leerzame lessen en activiteiten over wetenschap en technologie. De regionale wetenschapsknooppunten hebben als doel het bevorderen van de onderzoekende houding en nieuwsgierigheid van kinderen en (aankomende) leraren. De wetenschapsknooppunten zetten zich in om wetenschappelijke kennis vanuit alle vakgebieden toegankelijk te maken voor het (basis)onderwijs in hun regio.

De wetenschapsknooppunten zijn in 2009 bij de universiteiten opgericht met een ORION-subsidie via Platform Bèta Techniek (nu Platform Talent voor Technologie), met als doel wetenschappelijk denken en doen toegankelijk te maken voor het primair onderwijs, en de onderzoekende houding bij leerlingen te stimuleren. Met het aflopen van de ORION-subsidie heeft de KNAW het besluit genomen van 2012-2016 te investeren in de toekomst van de Wetenschapsknooppunten, in samenspraak met het ministerie van OCW en het Platform Bèta Techniek. Sinds 2017 hebben alle knooppunten, voor zover dat nog niet zo was, een structurele plaats gekregen binnen de universiteit.

Bezoek de website