Techniekpact

In het Techniekpact werken het onderwijs, bedrijfsleven en overheid samen om de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector structureel te verbeteren en daarmee het tekort aan technisch personeel terug te dringen.

Techniek is overal. In zowel de persoonlijke levenssfeer als maatschappelijke omgeving krijgt iedereen ermee te maken. Het is de grootste motor van onze economische welvaart. De crossovers van techniek in andere sectoren zoals de zorg, voedselindustrie, energie en sport worden alleen maar groter en gaan een grote impact hebben op de werkomgeving. De vraag naar kennis over en vaardigheden voor toepassing van techniek in niet-technische beroepen zal de komende jaren toenemen. Gezien de snelle technologische ontwikkelingen is het noodzaak om adequaat in te spelen op de dynamiek van de arbeidsmarkt.

Op 13 mei 2013 ondertekenden ruim 60 partijen het Nationaal Techniekpact 2020. Doel van het pact is de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector structureel te verbeteren en daarmee het tekort aan technisch personeel terug te dringen. In het Techniekpact staan concrete afspraken tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Kenmerkend voor het Techniekpact is de regionale aanpak met een nationale ondersteuning.

Platform Talent voor Technologie is gevraagd om de landsdelen waar gewenst te faciliteren en ondersteunen bij de uitvoering van de (regionale) acties. Tevens verzorgt Platform Talent voor Technologie de communicatie en de organisatie van bijeenkomsten voor het landelijk Techniekpact.

Bezoek de website