Sterk Techniekonderwijs

In de periode 2020 – 2023 wordt er gemiddeld 100 miljoen per jaar extra geïnvesteerd in techniekonderwijs op het vmbo via de uitvoering van regionale plannen van vmbo-scholen, mbo-instellingen, het bedrijfsleven en regionale overheid. De doelstelling is werken aan een duurzaam, dekkend en kwalitatief sterk technisch onderwijs. Het landelijke ondersteuningsteam Sterk Techniekonderwijs - een samenwerking tussen SPV (Stichting Platforms VMBO) en Platform Talent voor Technologie in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - ondersteunt scholen en regio’s bij het maken en uitvoeren van de regionale plannen.

Omdat de arbeidsmarkt overal anders is en daarmee de vraag naar technische personeel verschilt, kan het onderwijsaanbod per regio verschillen. Binnen de regeling Sterk Techniekonderwijs hebben vmbo-scholen op 1 april 2019 een regionaal plan voor versterking van het technisch onderwijs voor de periode 2020 – 2023 ingediend. Op basis van deze plannen kunnen scholen binnen een regionaal samenwerkingsverband met scholen, mbo-instellingen, het bedrijfsleven en de lokale overheid vanaf 2020 voor een periode van vier jaar extra geld krijgen.

Het landelijke ondersteuningsteam Sterk Techniekonderwijs* ondersteunt scholen en regio’s bij het maken en uitvoeren van de regionale plannen. Zij bieden ondersteuning, data, inspiratie, tools en informatie om regio’s te helpen bij het vormen van het samenwerkingsverband, het planvormingsproces en de uitvoering. De vraag van scholen is daarbij leidend. Kernopgave is dat scholen zélf de kennis opbouwen, zodat ze het techniekonderwijs voortdurend kunnen blijven verbeteren.

*Het ondersteuningsteam Sterk Techniekonderwijs is een samenwerking tussen SPV (Stichting Platforms VMBO) en Platform Talent voor Technologie in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Bezoek de website