SER Actie-agenda LLO

Deze SER actie-agenda jaagt het thema leven lang ontwikkelen aan en wordt ondersteund door PTvT, bijvoorbeeld door middel van bij de SER gedetacheerde medewerkers die ondersteunen bij de ontwikkeling van de actie-agenda en het opzetten van een regionaal kennisnetwerk.

Bezoek de website