Regionaal investeringsfonds mbo (RIF)

RIF is een subsidieregeling van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor publiek-private samenwerkingsverbanden die tot doel hebben om de aansluiting van het middelbaar beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt te verbeteren. In periode 2019-2022 is 100 miljoen euro beschikbaar voor nieuwe samenwerkingen en opschaling van al bestaande verbanden. In het bijzonder wil het ministerie via deze regeling docentprofessionalisering, leven lang ontwikkelen, onderzoekende vaardigheden en kwetsbare jongeren in een entree-opleiding een steun in de rug geven. Platform Talent voor Technologie ondersteunt in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de RIF-initiatieven in zowel de aanvraag- als in de uitvoeringsfase.

Bezoek de website