Publiek-private samenwerking in mkb

Het overgrote gedeelte (80%) van de ruim 10.000 bedrijven in publiek-private samenwerkingen (pps-en) hoort bij het mkb. Toch valt er nog veel te winnen: 96% van het mkb werkt namelijk nog niet samen met het onderwijs. Terwijl het mkb het nu juist zo van samenwerking moet hebben. Om die reden werkt PTvT, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan het actiever betrekken van het mkb bij een voor hen relevante pps.