MKB Versneller

In het programma ‘Versnelling digitalisering mkb’ worden binnen zogenoemde ‘MKB-Werkplaatsen Digitalisering’ ondernemers ondersteund om de kansen van digitalisering goed te benutten. Een MKB-Werkplaats Digitalisering brengt onderwijs en bedrijfsleven samen om het kleine, regulier mkb te helpen innoveren op de thema’s: online sales en marketing, data en automatisering. Platform Talent voor Technologie ondersteunt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bij het opzetten van de Werkplaatsen.

Bezoek de website