MKB!dee

MKB!dee stimuleert innovatieve ondernemers om meer te investeren in scholing en ontwikkeling van huidig en toekomstig werkenden. De goede voorbeelden leveren een bijdrage aan het oplossen van knelpunten op dit terrein en zijn een inspiratiebron voor andere ondernemers én voor elkaar. Platform Talent voor Technologie is door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gevraagd om deze kennisdeling via het lerende netwerk MKB!dee te stimuleren.

Bezoek de website