Human Capital Topsectoren

Menselijke kennis en kunde, het Human Capital, is een kritieke succesfactor voor de (economische) groei van de tien topsectoren in Nederland. Er zijn veel talentvolle werknemers nodig. Om dit menselijke kapitaal te behouden en te vergroten, stelt elke topsector zijn Human Capital Agenda (HCA) op gericht op de ontwikkeling en aantrekking van talentvolle werknemers. Voor de topsector-overstijgende thema's zoals het opleiden en aantrekken van talentvolle werknemers werken de topsectoren samen in een overkoepelende Human Capital Roadmap. Platform Talent voor Technologie ondersteunt de topsectoren bij de uitvoering van deze Roadmap.

Deze gezamenlijke agenda, geïnitieerd door de boegbeelden van de topsectoren samen met VNO-NCW, kent 3 actielijnen:

  1. Onderwijs & Innovatie
  2. Een leven lang ontwikkelen
  3. Gezamenlijk arbeidsmarktonderzoek
Bezoek de website