Human Capital Agenda ICT

Het actieplan Human Capital Agenda (HCA) ICT stimuleert bedrijven en onderwijs-instellingen om meer aandacht te besteden aan het interesseren van jonge mensen voor de ict-sector. Daarnaast zet ze ook in op om- en bijscholing naar de ict-sector in het kader van een leven lang ontwikkelen. Met als einddoel: het beschikbaar komen van voldoende goed gekwalificeerde ict-professionals. PTvT ondersteunt de uitvoering van deze agenda door deling van kennis en goede voorbeelden, het verbinden van initiatieven, het organiseren van bijeenkomsten en ontwikkelen van praktische instrumenten.

Het actieplan Human Capital Agenda (HCA) ICT stimuleert bedrijven en onderwijs-instellingen om meer aandacht te besteden aan het interesseren van jonge mensen voor de ict-sector. Daarnaast zet ze ook in op om- en bijscholing naar de ict-sector in het kader van een leven lang ontwikkelen. Met als einddoel: het beschikbaar komen van voldoende goed gekwalificeerde ict-professionals. PTvT ondersteunt de uitvoering van deze agenda door deling van kennis en goede voorbeelden, het verbinden van initiatieven, het organiseren van bijeenkomsten en ontwikkelen van praktische instrumenten.

Bezoek de website