Groenpact

In Groenpact werken veertig partijen uit de groene sector, het groene onderwijs en de overheid samen aan een duurzame toekomst van het groene kennis- en onderwijssysteem. Groenpact biedt een platform voor dialoog en jaagt coalitievorming aan rond arbeidsmarkt, onderwijsvernieuwing en praktijkinnovatie. Platform Talent voor Technologie is ingeschakeld als kwartiermaker voor het Versnellingsprogramma Arbeidsmarkt.

Bezoek de website