Erasmus+ Centers of Vocational Excellence

Erasmus Centers of Vocational Excellence zijn een initiatief van de Europese Commissie voor publiek-privaat samenwerken in haar lidstaten, vergelijkbaar met de pps-en in Nederland. Ook in andere EU-lidstaten is de behoefte aan goed opgeleide vakmensen voor maatschappelijke uitdagingen zoals de energietransitie en digitalisering groot. Voor Nederlandse pps-en biedt de regeling een mooie kans om internationaal op te schalen. Platform Talent voor Technologie ondersteunt vanuit het netwerk Katapult de pps-en bij hun aanvraag voor projecten binnen deze regeling.

Bezoek de website