Centres of Expertise

Centres of Expertise zijn samenwerkingsverbanden binnen het netwerk van Katapult tussen hogescholen (hbo), bedrijfsleven en overheid. De samenwerking is er op gericht om oplossingen voor praktische, maatschappelijke vraagstukken te vinden. Platform Talent voor Technologie verzorgt de ondersteuning, monitoring en peer reviewtrajecten van deze samenwerkingsverbanden.

Bezoek de website