Missie & Visie

Wij zetten ons in om alle jongeren in het onderwijs hun talenten voor technologie en ict te laten ontdekken. Zodat meer jongeren een technische opleidings- en beroepskeuze maken.

Onze missie

We zien het als onze missie in het onderwijs de veelomvattende en mooie wereld van technologie op de kaart te zetten bij jongeren. Door hen positieve ervaringen te laten opdoen met wetenschap en technologie willen we jongeren voor technische opleidingen en beroepen interesseren.

Onze visie

We rijden steeds meer elektrisch, plaatsen zonnepanelen en windmolens, werken aan andere bronnen voor duurzame energie en zoeken naar oplossingen voor circulair bouwen. Met deze innovaties werken we aan een leefbare toekomst voor ons land. Nederland heeft die innovatiekracht nodig om te kunnen blijven groeien en voorop te blijven lopen. Dit kan niet zonder goed geschoolde technici. Ingenieurs die creatieve oplossingen bedenken, it-ers voor het programmeren van robots, installateurs voor het aanleggen van duurzame installaties: vakmensen met talent voor technologie!

Iedereen heeft een talent voor technologie. Wij vinden dat iedereen de kans moet krijgen om dit talent te ontdekken en te ontplooien. Daarom zetten wij ons in voor meer duurzame samenwerkingen tussen scholen en bedrijven binnen regionale netwerken. Middels onze jarenlange kennis en ervaring weten wij welke interventies werken en hoe zij het beste ingezet kunnen worden. We geven inzicht in hoe jongeren te inspireren voor technologie. We ontwikkelen instrumenten die bijdragen aan een betere beeldvorming van technologie bij jongeren. We ondersteunen bij het opzetten van innovatief techniekonderwijs dat aansluit bij de behoeften van de beroepspraktijk. Ook stimuleren we hybride docentschap en een leven lang ontwikkelen binnen het onderwijs zodat voldoende en goede leerkrachten beschikbaar blijven voor het bètatechnische domein.

Ons doel
Het is ons doel dat iedereen de kans krijgt en gestimuleerd wordt om zijn of haar eigen potentieel ten aanzien van technologie te ontdekken, te ontwikkelen en te onderhouden, zodat:

  • alle leerlingen in het funderend onderwijs techniekonderwijs krijgen.
  • ten minste vier op de tien leerlingen/studenten een bètatechnische opleiding afronden.