Missie & Visie

Onze missie

De maatschappelijke uitdagingen waar Nederland voor staat vraagt om voldoende mensen die beschikken over de technologische vaardigheden en kennis. Deze vraag zal in de toekomst alleen maar verder toenemen. Daarom moet iedereen, gedurende de hele levensloop, de kans hebben om zijn/haar talent op gebied van techniek en technologie te ontdekken, te ontplooien en blijvend te ontwikkelen.

Onze visie

We rijden steeds meer elektrisch, plaatsen zonnepanelen en windmolens, werken aan andere bronnen voor duurzame energie en zoeken naar oplossingen voor circulair bouwen. Met deze innovaties werken we aan een leefbare toekomst voor ons land. Nederland heeft die innovatiekracht nodig om te kunnen blijven groeien en voorop te blijven lopen. Dit kan niet zonder goed geschoolde technici. Ingenieurs die creatieve oplossingen bedenken, it-ers voor het programmeren van robots, installateurs voor het aanleggen van duurzame installaties: vakmensen met talent voor technologie!

Iedereen heeft een talent voor technologie. Wij vinden dat iedereen de kans moet krijgen om dit talent te ontdekken en te ontplooien. Wij weten welke interventies werken en hoe zij het beste ingezet kunnen worden. We geven inzicht over hoe je mensen kunt inspireren voor technologie en ontwikkelen instrumenten die bijdragen aan een betere beeldvorming van technologie. Daarom bieden wij ondersteuning bij het opzetten van innovatief techniekonderwijs dat aansluit bij de behoeften van de beroepspraktijk. Daarnaast ondersteunen wij scholen en bedrijven bij het opzetten van duurzame samenwerkingen binnen regionale netwerken.  Ook stimuleren we hybride docentschap en een leven lang ontwikkelen binnen het onderwijs zodat voldoende en goede leerkrachten beschikbaar blijven voor het bètatechnische domein