Katapult

In Katapult innoveren, experimenteren en investeren bedrijven, onderwijsinstellingen, overheden en onderzoekers samen in het beroepsonderwijs (mbo en hbo) en de beroepspraktijk van morgen.

Katapult is een netwerk van meer dan 450 samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en bedrijfsleven dat continu groeit. Doelstelling is om de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven te verbeteren. Dit gebeurt bijvoorbeeld door professionals uit het bedrijfsleven die lessen verzorgen. Of door studenten die tijdens hun opleiding onderzoek doen voor een MKB-bedrijf. Er participeren inmiddels 124.000 studenten, 12.000 bedrijven en 8.000 docenten in deze samenwerkingsverbanden.

Binnen Katapult ontwikkelen deze centra kennis over hoe onderwijs en innovatie voortdurend te verbinden om de beste en modernste vakmensen op te leiden. Inmiddels participeren nagenoeg alle onderwijsinstellingen in het beroepsonderwijs. Katapult is een netwerk waar innovaties ontstaan bij de onderwijsinstellingen, de bedrijven en de vakmensen en studenten zelf. Deze innovaties verspreiden zich door verbindingen en interactie in het netwerk. Er is geen sturing van bovenaf, het eigenaarschap van vernieuwing ligt bij de mensen en de deelnemende organisaties. Katapult faciliteert dit proces en innoveert samen met de deelnemers.

De overkoepelende doelstellingen van Centra zijn:

  • Het realiseren van voldoende instroom en een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt;
  • Het opleiden van de innovatieve professional, wendbare vakman of vakvrouw;
  • Het bevorderen van een ‘leven lang leren’, door bijvoorbeeld bij- en nascholing;
  • Het versnellen en vergroten van het innovatievermogen van bedrijven door onderzoek en innovatie.

Platform Talent voor Technologie ondersteunt het Katapult netwerk vanwege de expertise in het publiek-privaat samenwerken en het kennisprogramma voor de Centra voor innovatief vakmanschap en de Centres of expertise.

Bezoek de website