Jet-Net & TechNet

In Jet-Net & TechNet, het jongeren en technologie netwerk van Nederland, werken bedrijven en scholen samen om meer jongeren bewust te laten kiezen voor een technische vervolgopleiding, zodat een antwoord kan worden gegeven op de uitdagingen van de toekomst.

Nieuwe technologieën, innovaties en digitalisering hebben effect op de manier waarop wij leven én werken. Daarmee blijven er de komende jaren volop baankansen ontstaan op het gebied van techniek, technologie en ICT. Binnen Jet-Net & TechNet werken bedrijven en scholen samen om meer jongeren bewust te laten kiezen voor een technische vervolgopleiding, zodat een antwoord kan worden gegeven op de uitdagingen van de toekomst.

Samen zorgen we ervoor dat jongeren zich met een reëel en positief beeld kunnen oriënteren op toekomstige beroepen en op basis daarvan een bewuste keuze kunnen maken voor een technisch profiel, vervolgopleiding en carrière. Wij brengen leerlingen en docenten in contact met contexten uit het bedrijfsleven, om hen te laten ervaren hoe inspirerend, uitdagend en fascinerend een baan in de techniek, technologie en ICT is!

Het Landelijk Bureau Jet-Net & TechNet helpt honderden bedrijven en scholen die zich sinds 2002 bij het netwerk hebben aangesloten om tot een effectieve regionale samenwerking te komen. Dit door als centraal punt in het netwerk te fungeren, structurele ondersteuning te bieden in de regio, het netwerk te faciliteren met tools en bijeenkomsten en door het organiseren van landelijke activiteiten. Gesterkt door jarenlange inspanning en ervaring, bereikt het netwerk gezamenlijk een hogere instroom in technische profielen en opleidingen. Samen komen wij in actie om jongeren een goed beeld te geven van de technische beroepen van de toekomst!

Bezoek de website