Labels

Met twee sterke en herkenbare labels zetten wij onze producten en diensten in voor het onderwijs en het bedrijfsleven: Jet-Net & TechNet voor alle activiteiten voor het primair- en voortgezet onderwijs. Katapult voor alle activiteiten voor het middelbaar- en hoger beroepsonderwijs.

Jet-Net & TechNet

In Jet-Net & TechNet, het jongeren en technologie netwerk van Nederland, werken bedrijven en scholen samen om meer jongeren bewust te laten kiezen voor een technische vervolgopleiding, zodat een antwoord kan worden gegeven op de uitdagingen van de toekomst.

Lees meer

Katapult

In Katapult innoveren, experimenteren en investeren bedrijven, onderwijsinstellingen, overheden en onderzoekers samen in het beroepsonderwijs (mbo en hbo) en de beroepspraktijk van morgen.

Lees meer