Kennispijlers

Onze missie is in het onderwijs de veelomvattende en mooie wereld van technologie op de kaart zetten bij jongeren. Door ze positieve ervaringen te laten opdoen waarmee we jongeren voor techn(olog)ische opleidingen en beroepen interesseren. Vanuit onze kennis en ervaring weten we dat hiervoor een integrale aanpak nodig is. Een integrale aanpak gebaseerd op een drietal kennispijlers:

Onderzoek & Monitor

Belangrijk voor het ontwikkelen van effectieve interventies is een goed inzicht in de staat van het technisch onderwijs en de technische arbeidsmarkt. Hoe groot is het aandeel studenten dat kiest voor bètatechniek? Wat is nodig voor de arbeidsmarkt? Waar liggen kansen om jongeren voor technologie en techniek te interesseren? Samen met partners vergroten we onze kennis door het (laten) doen van onderzoek, monitoren we de voortgang en resultaten van interventies en delen we de opgehaalde inzichten.

Beeldvorming

Een positieve mindset voor technologie en ict bij jongeren vraagt om taal en beelden die aansluiten bij hun belevingswereld en drijfveren. Op basis van ons Bèta&TechMentality model weten we de verschillende drijfveren voor technologie en ict van jongeren. Deze kennis vormt samen met de doelgroepgerichte beelden van de TechniekBeeldbank de basis voor de ontwikkeling van instrumenten en tools. Hiermee ondersteunen we het onderwijs en bedrijfsleven bij hun activiteiten om meer jongeren voor technologie en ict te interesseren.

Samenwerking school en bedrijf

Structurele aandacht voor technologie en ict in het onderwijs is alleen mogelijk als scholen en bedrijven regionaal gaan samenwerken. Door het geven van gastlessen of het aanbieden van bedrijfsbezoeken kunnen bedrijven de wereld van technologie en ict beter zichtbaar maken. De kennisuitwisseling die door de samenwerking ontstaat zorgt dat onderwijsprofessionals meer zelfvertrouwen opdoen in het geven van techniekonderwijs en hun lesstof actueler en interessanter wordt. Via onze regionale netwerken stimuleren en faciliteren we vraaggestuurd de samenwerking tussen scholen en bedrijven.

Deze kennispijlers vormen het uitgangspunt waarop wij onze labels en programma’s initiëren en uitvoeren.