Eigen publicaties

Wetenschap & technologie in het DNA van basisscholen in Gelderland

Bijna alle basisscholen in Gelderland doen wel iets aan wetenschap- en technologie (w&t) onderwijs, maar de mate waarin gewerkt wordt aan w&t-onderwijs verschilt sterk. Dit blijkt uit een onderzoek dat Jet-Net & TechNet, een landelijk netwerk tussen bedrijven en scholen in het primair en voortgezet onderwijs, heeft uitgevoerd in samenwerking met provincie Gelderland, KTWG en KWTO onder alle basisscholen in Gelderland.

In het onderzoek staan antwoorden op de volgende vragen:

  • Hoe staan Gelderse basisscholen ervoor op het gebied van (implementatie van) w&t-onderwijs?
  • Waar hebben de scholen behoefte aan als het gaat om het zetten van de volgende stap in deze implementatie?

Drie typen scholen

Er zijn drie ‘typen’ scholen te definiëren volgens het onderzoek: de starters, de ontwikkelaars en de voorlopers. Waar starters vaak eenmalige w&t-projecten aanbieden en nog bezig zijn visie en beleid te ontwikkelen, zijn de ontwikkelaars toe aan de doorlopende w&t-leerlijn en kunnen de voorlopers zich vooral richten op het verbeteren van hun w&t-onderwijs.

W&t verdient meer aandacht

Opvallend is dat alle typen scholen zich nog kunnen ontwikkelen op het vlak van externe contacten. Dat gaat dan om de samenwerking met ouders, bedrijfsleven, andere scholen of ondersteunende organisaties. Daarnaast valt op dat alle typen scholen aangeven dat zij vinden dat w&t meer aandacht verdient. Hoewel er dus werk aan de winkel is, is dit positief: iedereen wil de volgende stap zetten met w&t!

Knelpunten en behoeften

Knelpunten bij het implementeren van w&t in hun onderwijs ervaren de Gelderse basisscholen vooral op het vlak van een overladen onderwijsprogramma, een gebrek aan deskundigheid en de hoge kosten voor aanschaf van materiaal. Bij de vraag waar de basisscholen behoefte aan hebben bij het versterken en versnellen van w&t op hun school noemen ze: scholing, coaching, inzicht in bruikbaarheid van lesmaterialen en hulp bij externe contacten

Meer lezen over (de uitkomsten van) het onderzoek? Download de publicatie boven aan deze pagina.

Onderwijsniveau's