Eigen publicaties

Voorbeeldscholen W&T in het po en vo

In 2014 startte het programma Kiezen voor Technologie om uitvoering te geven aan de Landelijke Techniekpactdoelstellingen voor het primair en voortgezet onderwijs. Hiermee streven we onder andere naar structurele inbedding van wetenschap en technologie in het curriculum van alle basisscholen in 2020.

De afgelopen jaren hebben velen zich ingezet om hier invulling aan te geven. Elke stap is belangrijk en heeft verschil gemaakt in de ontwikkeling. Om de ontwikkeling op scholen verder te ondersteunen, zijn bij de start van het programma acht regionale netwerken opgezet.

In deze publicatie uit 2016 vindt u in totaal 32 voorbeeldscholen, drie po-scholen en een vo-school uit elke regio, die door deze regionale netwerken geselecteerd zijn als voorlopers op het gebied van talentontwikkeling met wetenschap en technologie en toptalentenbeleid. In deze publicatie vertellen deze voorbeeldscholen over hun aanpak. Zij delen hun eigen ervaringen als voorbeeld, hoe ze zijn gestart, welke uitdagingen ze tegenkwamen, wat hun ambities zijn en welke tips ze hebben voor scholen die gaan starten. En goed voorbeeld doet goed volgen. Laat u inspireren en motiveren, maar ook bewust maken van de hobbels op de weg die iedereen tegenkomt die zich buiten de gebaande paden begeeft. Leren gaat met vallen en opstaan.