Eigen publicaties

Verkenning naar versterken samenwerking Centra en TKI’s

In deze verkenning staat centraal hoe de topsectorinstrumenten elkaar in samenhang kunnen versterken. De Centra voor beroepsonderwijs zijn hiervoor als startpunt genomen. De twee centrale vragen in deze verkenning zijn: welke innovatienetwerken en valorisatie-activiteiten de Centra nu al realiseren en hoe de instrumenten voor topsectoronderzoek deze activiteiten kunnen versterken.

Onderzocht is hoe effectief TKI’s en Centra innovatieve bedrijfsnetwerken realiseren en welke rol zij daar elk bij spelen.

Deze verkenning is uitgevoerd in opdracht van de Topsectoren binnen de gezamenlijke Human Capital Agenda 2016-2020.