Eigen publicaties

Verkenning de praktijk is de ultieme cross-over

Grenzen vervagen in onze snel veranderende wereld. Dat is goed zichtbaar in de manier waarop technologieën cross-sectoraal worden toegepast. Wat zou dat moeten betekenen voor de manier waarop we in Nederland bouwen aan een toekomstbestendige beroepsbevolking? Moet cross-over leren een grotere rol gaan spelen in de opleiding van studenten? Met deze verkenning geven we input voor een discussie over deze laatste vraag. Aan de hand van vijf inspirerende best practices gaan we op zoek naar sleutelfactoren voor cross-over leren door studenten.

Deze verkenning is uitgevoerd in opdracht van de Topsectoren binnen de gezamenlijke Human Capital Agenda 2016-2020.