Publicaties van derden

SEOR – Kiezen voor technisch vmbo: de invloed van ouders

Hebben in het vmbo ouders invloed op de profielkeuze van hun kinderen? Deze vraag stond centraal in een onderzoek dat SEOR (Erasmus School of Economics) uitgevoerd heeft in opdracht van Sterk Techniekonderwijs. Uit het onderzoek blijkt dat ouders wel degelijk veel invloed hebben, maar dat zelf onderschatten of zich daar niet bewust van zijn.

Uit het onderzoek blijkt dat techniek en technische beroepen een redelijk positief imago bij ouders van vmbo-leerlingen hebben. Wel noemen ouders vooral de ‘traditionele’ beroepen en aspecten van de sector als hen gevraagd wordt naar hun eerste gedachten. Een meerderheid van de ouders meent ook dat je aanleg moet hebben voor techniek. De moeilijkheidsgraad van de techniekprofielen schatten ouders hoger in dan Zorg en Welzijn of Landbouw. Economie wordt als het moeilijkst gezien.

De onderzoekers zien een aantal aanknopingspunten om de beeldvorming van techniekprofielen bij ouders te verbeteren. Alle scholen (met of zonder techniekprofielen) zouden de mogelijkheden van technische keuzevakken beter onder de aandacht moeten brengen. Er zou meer focus in de voorlichting moeten zijn op het feit dat technische vaardigheden kunnen worden aangeleerd, en geen kwestie van aanleg zijn. Onderdeel hiervan kan zijn om ouders praktijkervaringen op te laten doen, om zo hun beeld van de technische sector te verruimen. Daarnaast wordt aangegeven dat binnen de LOB-activiteiten een-op-een gesprekken en thuisopdrachten een bijdrage kunnen leveren aan een laagdrempelige informatievoorziening voor ouders.

Ook interessant

Thema