Eigen publicaties

Roadmap Human Capital Topsectoren 2020-2023

Nederland behoort economisch tot de mondiale top. Een goed opgeleide beroepsbevolking is een van de belangrijkste pijlers daarvoor. Om aan de top te blijven, moeten we een permanente inspanning leveren en alert reageren op wat er in onze omgeving gebeurt. We willen innovaties snel laten renderen in het bedrijfsleven en het onderwijs. Dat vraagt om het slim organiseren van innoveren, werken en leren. Topsectoren hebben met hun human capital agenda’s hierin een eigen positie. Samen willen ze er zorg voor dragen dat er geïnvesteerd wordt in opleiding en scholing op voor Nederland cruciale gebieden. Niet naast elkaar maar met elkaar. De Nederlandse topsectoren hebben hun krachten gebundeld om hier de komende vier jaar aan te werken. In de ‘Roadmap Human Capital Topsectoren 2020-2023: samen aan de slag’ beschrijven ze hun aanpak.

Tijden van transitie

Momenteel staan we voor grote opgaven op de arbeidsmarkt. Snelle economische ontwikkelingen, maatschappelijke uitdagingen en transities in technologie, digitalisering, robotisering, zorg en klimaat en klimaatadaptie vragen om een wendbare respons op de arbeidsmarkt. Organisaties worden anders ingericht, oude banen en taken maken plaats voor nieuwe en de inhoud van het werk verandert. Om onze mondiale toppositie te blijven behouden en onze ambities op de maatschappelijke uitdagingen te realiseren moeten we blijven investeren in onze goed opgeleide beroepsbevolking en ons inzetten om alle talent een plaats te bieden op de arbeidsmarkt.

Slim organiseren van innoveren, werken en leren

De genoemde transities vragen om wendbaarheid. De topsectoren willen dat innovaties snel renderen in de praktijk, dat bedrijven en onderwijs deze snel kunnen toepassen en dat mensen daarvoor adequaat zijn opgeleid en toegerust. Dat is een kwestie van slim organiseren door innoveren, werken en leren dicht tegen elkaar aan te organiseren. Dit concept noemen we een learning community. Met Fieldlabs, Skillslabs, Centres of Expertise en Centra voor Innovatief Vakmanschap, lectoraten en practoraten geven de topsectoren daar in de praktijk vorm aan met een focus op mbo en hbo en leren in bedrijven.

Een gezamenlijke roadmap van de topsectoren

De Nederlandse topsectoren nemen bij deze vraagstukken een unieke positie in. Hun meerwaarde is dat ze de partners in de driehoek bedrijfsleven, onderzoek en onderwijs verenigen. Ze zijn actief op alle relevante domeinen. Ze hebben korte lijnen met beleid en bestuur én we kunnen, samen met onze partners, plannen snel omzetten in praktische activiteiten. Iedere topsector werkt al met een eigen human capital-aanpak aan een goed opgeleide beroepsbevolking. Grenzen tussen sectoren vervagen en de maatschappelijke vraagstukken doen een breed beroep op de collectieve human capital aanpak van de topsectoren. Daarom bundelen ze hun krachten en kijken ze over hun eigen grenzen heen.

Lees de volledige aanpak van de Nederlandse topsectoren in Roadmap Human Capital Topsectoren 2020-2023: samen aan de slag die bovenaan de pagina gedownload kan worden.