Eigen publicaties

Resultaten enquête naar W&T onderwijs

De afgelopen jaren is er veel gedaan om Wetenschap en Technologie (W&T) op de basisschool te implementeren, Platform Talent voor Technologie ondersteunt in verschillende programma’s deze beweging. In oktober 2020 hebben we samen met EDG media, uitgever van het blad PrimaOnderwijs, een enquête uitgezet om te zien hoe het ervoor staat met W&T-onderwijs op basisscholen. We vroegen leraren naar drie aspecten: schoolniveau, klasniveau en persoonlijk niveau. Daarnaast vroegen we welke ondersteuningsbehoeften zij hadden. In de publicatie worden de resultaten van deze enquête weergegeven.

Onderwijsniveau's