Eigen publicaties

Publicatie regionale wetenschap & techniek netwerken

Maak kennis met de acht regionale wetenschap & techniek (W&T) netwerken voor primair onderwijs.  Deze netwerken richten zich op het activeren en stimuleren van alle basisscholen om W&T-onderwijs aan te bieden. Scholen en schoolbesturen vormen samen de kern van deze netwerken. De W&T-netwerken hebben een loketfunctie en kunnen scholen helpen bij de vraagformulering en invulling van W&T-onderwijs. In deze publicatie, opgetekend door Jet-Net & TechNet, vertelt elk netwerk hoe ze te werk gaan, waar hun focus ligt, wat hun ambities zijn en geven ze voorbeelden van  projecten en geboekte resultaten.

 

Onderwijsniveau's