Eigen publicaties

Onderzoek naar invloed van leraren op keuzeproces van jongeren

Jongeren interesseren en enthousiasmeren voor de techniek om ervoor te zorgen dat er voldoende technisch talent beschikbaar komt op de arbeidsmarkt. Dit is kort gezegd de uitdaging voor de komende jaren. Ondanks het gunstige arbeidsmarktperspectief, kiezen relatief weinig leerlingen voor een technische of bèta-richting. Ouders, vrienden, maar ook leraren kunnen het keuzeproces van jongeren beïnvloeden. In het literatuuronderzoek ‘Invloed van leraren op het keuzeproces van jongeren voor (bèta)techniek’ wordt systematisch vastgesteld wat er bekend is over de rol van leerkrachten en docenten in het keuzeproces.

Leerkrachten in het primair onderwijs

Interessevorming bij kinderen begint vroeg en daarom is de rol van de leerkracht in het primair onderwijs van groot belang. Uit het literatuuronderzoek blijkt dat er nog veel te winnen valt op het gebied van vakinhoudelijke en pedagogisch-didactische kennis. (Toekomstige) leraren in het primair onderwijs hebben namelijk overwegend weinig kennis van (bèta)techniek. Ook op pedagogisch-didactisch terrein komen nogal wat knelpunten naar voren. Door het gebrek aan kennis voelen leerkrachten zich onvoldoende bekwaam om onderwijs op deze gebieden te verzorgen. Ze vinden het bijvoorbeeld moeilijk om met vragen van kinderen om te gaan. Op diverse van de genoemde punten blijkt dat de knelpunten bij vrouwelijke leerkrachten groter te zijn dan bij mannelijke leerkrachten. Terwijl vrouwen het grootste deel van de leerkrachten vormen.

Docenten in het voortgezet onderwijs

De rol van de docent in het voortgezet onderwijs bij de keuzes is in veel onderzoek vrij beperkt ten opzichte van diverse andere factoren, hoewel in de literatuur hierin wel verschillen optreden. Bij een studie in het vmbo komt de rol van de docent bijvoorbeeld duidelijker naar voren. Belangrijk ook zijn factoren als persoonlijke interesse van een individuele leerling en zijn of haar zelfvertrouwen op dit terrein. Persoonlijke interesse en zelfvertrouwen van een leerling zijn typisch factoren die deels al gevormd zijn in het primair onderwijs en dat onderstreept nog eens het belang van de leerkracht in dat stadium. Overigens blijkt uit analyses in een onderzoek in het vmbo dat persoonlijke interesse niet een geheel vaststaand gegeven is, maar beïnvloed wordt door bijvoorbeeld de arbeidsmarktperspectieven die de leerling aan techniek verbindt.