Hoe kan onderwijs ervoor zorgen dat innovaties echt benut worden? Door innovaties in het onderwijs zelf. De negen economische topsectoren inventariseerden hun best practices voor onderwijsvernieuwing in mbo en hbo. En ze onderzochten wat er nog moet gebeuren om praktijkonderwijs, praktijkonderzoek en bedrijfsleven te verbinden. De innovatieontwikkelingen zijn inspirerend en veelbelovend, maar nog pril en divers.

De topsectoren lieten drie onderzoeken uitvoeren naar innovatie in en via het beroepsonderwijs. Dit resulteerde in een drietal publicaties:

  1. Ontwikkeling en potentie van practoraten in het mbo: Wat gebeurt er op het gebied van practoraten en wat kunnen ze betekenen?
  2. Versterken samenwerking Centra en TKI’s: Hoe kunnen onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven op alle niveaus beter verbonden worden, zodat kennis en innovatie beter tot waarde worden gebracht?
  3. De praktijk is de ultieme cross-over: Waar opereert onderwijs op het snijvlak van verschillende sectoren? Hoe ziet cross-over leren eruit?