Eigen publicaties

Onderwijsdrijfveren onderzoek “Wie zijn de leraren van morgen”

Deze publicatie is tot stand gekomen op basis van het onderzoekrapport “Bestrijden van het lerarentekort – een zoektocht naar nieuwe doelgroepen”. Voor zover bekend is niet eerder representatief onderzoek gedaan onder ‘niet-leraren’ in Nederland naar hun belangstelling voor het werken in het onderwijs. Dat ‘onontgonnen gebied’ hebben wij met dit onderzoek in kaart proberen te brengen. De resultaten waren boven verwachting: maar liefst 40% van de beroepsbevolking heeft interesse in werken in het onderwijs! Op basis van een onderwijsdrijfverenmodel worden zes groepen onderscheiden en hebben we zicht gekregen op welke drempels zij ervaren om (ook) in het onderwijs te gaan werken. In deze publicatie staan de resultaten van het onderzoek en worden een aantal aanbevelingen geven hoe het Onderwijsdrijfverenmodel benut kan worden om het lerarentekort tegen te gaan.

In onderstaand animatie wordt het Onderwijsdrijfverenonderzoek toegelicht.