Eigen publicaties

MKB!dee Oplossingenboek

Op veel plekken wordt gesproken over ‘wat’ er moet worden geleerd, en zelden over ‘hoe’ je dat doet. Terwijl dat even belangrijk is. MKB!dee biedt ondernemers de ruimte om te experimenteren met hoe je je bedrijf verbetert en zorgt voor voldoende en up-to-date medewerkers. In het boek (download hierboven) lees je het brede scala aan oplossingen waar zij de afgelopen tijd mee experimenteerden.

PTvT maakte in opdracht van het ministerie van EZK een selectie uit de 61 MKB!deeprojecten, vroeg de ondernemers het hemd van het lijf en vertaalde hun input in 17 globaal omschreven oplossingen en stappenplannen waar ondernemers zelf mee aan de slag kunnen.

Welke lessen we daaruit trekken? Maak leren leuk en het gaat vanzelf. Gebruik technische innovaties om het leren aantrekkelijker en makkelijker te maken. Neem je medewerkers mee. En zoek als ondernemer de samenwerking met elkaar, branches, experts en het onderwijs op. Je leest in het boek ‘Goed idee’:

  • wat elke oplossing op hoofdlijn inhoudt;
  • voor wie het geschikt is;
  • hoe je het aanpakt;
  • hoe je de slagingskans verhoogt;
  • wat het implementeren van de oplossing je kan opleveren.

Tussendoor krijg je tips en voorbeelden uit de praktijk. Het portret met de ondernemer en partner(s) biedt verdieping. De uitgebreide variant van de interviews lees je hier.

Onderwijsniveau's