Eigen publicaties

Meer bèta en technologie op vmbo-tl

Met M-Tech heeft PBT scholen gestimuleerd en ondersteund om uitvoering te geven aan het verhogen van de in-, door- en uitstroom van technisch geschoolde jongeren op vmbo-tl (ook wel mavo). De beweging die op gang is gebracht zorgt ervoor dat verhalen zich verder ontwikkelen. Bij iedere activiteit, bijeenkomst of vernieuwing bouwen onderwijsprofessionals voort op het gesprek dat tot nu toe is gevoerd. Om dat te ondersteunen en voeden is in 2016 een publicatie gemaakt waarin de verhalen vanuit de praktijk worden gedeeld. Met deze publicatie willen we de aandacht voor technologie op vmbo-tl ook in de toekomst behouden.