Technologische versnelling en disruptie veranderen de arbeidsmarkt radicaal. Mensen dreigen buiten de boot te vallen en dat heeft negatieve gevolgen voor de kenniseconomie. Daarnaast vragen maatschappelijke uitdagingen en economische groei om innovatie. Met 20 pilots en 100 partijen (ondernemers, overheden, onderwijs, e.a.) hebben de HCA Topsectoren het belang van doorgaande ontwikkeling van mensen in kaart gebracht. In het advies ‘Learning Communities 2018 – 2021’  pleiten de HCA Topsectoren voor de doorontwikkeling van publiek private samenwerkingen tot learning communities waarin leren, werken en innoveren samengaan. Aad Veenman, boegbeeld van de Topsector Logistiek, zegt hierover ‘Topsectoren zien in Learning Communities een instrument waarin werken, leren en innoveren verbonden zijn, en hiermee mensen te enthousiasmeren om hun kennis, vaardigheden en talent verder te ontwikkelen.’

Het vierluik “Learning Communities 2018-2021 – menselijk kapitaal, de motor voor innovaties” bestaat uit de volgende publicaties:

  • Investeringsagenda – “Samen zetten we de volgende stap”
  • Onderzoeksagenda – uitwerking van toekomstige onderzoeksvragen
  • Onderzoeksrapport – “Wat maakt dat het werkt”
  • Regionale voorbeelden – Leren door te doen