Eigen publicaties

Klasse: vernieuwend onderwijs door traineeships

Na negen jaar Eerst De Klas (EDK) en vijf jaar het OnderwijsTraineeship (OTS) stoppen de traineeprogramma’s. Om te laten zien wat de doelen van de programma’s waren, wie ‘de leraren van nu’ zijn en wat de programma’s hebben opgeleverd hebben is het magazine klasse ontwikkeld.

Hierin vindt u verhalen over de loopbanen en ambities van alumni van EDK en OTS. Ook leest u over de doelen en resultaten van de programma’s en de meningen en feiten vanuit verschillende betrokken partijen (ministerie van OCW, PBT, lerarenopleiders, bedrijven en alumni).