Eigen publicaties

Impactrijke veranderingen

Sinds 2004 werkt PBT aan het stimuleren van kwalitatief en kwantitatief voldoende bètatechnici. De afgelopen jaren is het gelukt om samen met alle publieke en private partners door inzet van verschillende interventies een (veel) hogere instroom van studenten in bèta en technische studies in het hoger en voortgezet onderwijs te realiseren. Daarnaast hebben we stappen gemaakt in het verbeteren van de samenwerking tussen voortgezet en hoger onderwijsinstellingen, een grotere betrokkenheid van het bedrijfsleven bij het onderwijs en de realisatie van regionale publiek-private samenwerkingen waarin leren, werken en innoveren centraal staan.

Onze ervaringen met verschillende interventies op het snijvlak van onderwijs en arbeidsmarkt, waarbij de aanpak en vooral de effectiviteit ervan centraal staan, zijn opgetekend in bijgaande publicatie “Impactrijke veranderingen”.