Eigen publicaties

Impact en meerwaarde van samenwerking tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven, 2017-2019

Mbo en hbo-onderwijsinstellingen en bedrijven weten elkaar steeds vaker en beter te vinden in publiek private samenwerking (pps) om de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt te verbeteren. Het aantal bedrijven dat intensief samenwerkt met het beroepsonderwijs in het mbo en hbo is in sinds 2016 gestegen van 6.000 naar 9.800, een groei van 58% in twee jaar. Daar profiteren zo’n 84.000 studenten van. Dit blijkt uit een impactmeting van Katapult, een netwerk van meer dan 300 samenwerkingsverbanden tussen beroepsonderwijs, bedrijfsleven, onderzoek en overheid.

Impactmeting

Uit de impactmeting blijkt dat de noodzaak tot goed gekwalificeerd toekomstig personeel voor bedrijven en werkveldpartners de belangrijkste motivatie is om deel te nemen in een pps. Bedrijven zien ook samenwerking met het onderwijs als een manier om de fundamentele veranderingen in beroepen en het vakgebied vorm te geven. Bedrijven voelen zich, meer dan voorheen, actief en intensief betrokken bij curriculumontwikkeling en onderwijsinnovatie. In het mbo geldt leven lang ontwikkelen voorts als belangrijke deelnamereden, terwijl binnen het hbo de toegang tot praktijkgericht onderzoek zwaar weegt. Uit de impactmeting blijkt verder dat maar liefst 42% van de pps-en zich nadrukkelijk richt op de door het kabinet geformuleerde maatschappelijke uitdagingen – zoals energietransitie en veiligheid.

Inzicht in infrastructuur voor nog betere samenwerking

Op basis van de inventarisatie is een publiek toegankelijke kaart gemaakt, waardoor bedrijven en scholen elkaar makkelijker kunnen vinden, en er beter kan worden samengewerkt. De inventarisatie van alle publiek private samenwerkingen in de technische branches is een van de actiepunten die voortkomt uit de Actieagenda Technologie. Deze actieagenda, geïnitieerd door de partijen vanuit de Industriecoalitie en door het in SBB samenwerkend beroepsonderwijs en bedrijfsleven, bevat acties om meer jongeren te laten kiezen voor techniek en volwassen werknemers in de techniek beter te kunnen voorbereiden op de toekomst. Het Techniekpact, waarvan de partners van de actieagenda ook deel uitmaken, voert de actieagenda uit.