Publicaties van derden

Het potentieel pakken: De waarde van meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen op de Nederlandse arbeidsmarkt

ln de afgelopen jaren heeft McKinsey & Company zich gecommitteerd aan het onderzoeken van en publiceren over gender en diversiteit. Sinds 2007 brengt McKinsey & Company een serie Women Matter-rapporten uit, waarin de voordelen worden onderzocht van genderdiversiteit voor bedrijven en de manieren waarop dit kan worden
bereikt.

Dit rapport van McKinsey (‘Het potentieel pakken: De waarde van meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen op de Nederlandse arbeidsmarkt’) geeft een goede impuls en een nieuwe invalshoek in het emancipatievraagstuk.

Onderwijsniveau's