Eigen publicaties

Handboek “Samen werkt”

De ICT-sector ontwikkelt zich razendsnel. De grote uitdaging voor bedrijven daarbij is om voldoende en goed geschoold personeel te vinden. Eén van de oplossingen is om nauwer samen te werken met het onderwijs. In de praktijk blijkt dat samenwerking tussen het bedrijfsleven en het beroepsonderwijs niet altijd eenvoudig en vanzelfsprekend is.

Het handboek “Samen werkt!”- een praktisch handboek voor ICT-bedrijven om succesvol samen te werken met het beroepsonderwijs – beschrijft drie eenvoudige stappen waarmee een bedrijf direct een samenwerking met het beroepsonderwijs kan opzetten. Het geeft concrete redenen om te gaan samenwerken, laat inspirerende praktijkvoorbeelden zien en presenteert gouden tips die de samenwerking nog succesvoller maken.

Het handboek is een product van de Human Capital Agenda (HCA). De HCA is een actieplan om aan de groeiende vraag naar ICT-professionals te voldoen. Bedrijven en onderwijsinstellingen kunnen meer doen om jonge mensen te interesseren voor de banen van de toekomst. De ervaring leert dat dit het beste werkt door aan te sluiten bij regionale ontwikkelingen en ambities. Eén van de actielijnen binnen het plan is het stimuleren van regionale samenwerking tussen het bedrijfsleven en het onderwijs.