Publicaties van derden

Eindrapportage vergroting instroom lerarenopleidingen bètavakken

Dit rapport van de Universiteit Leiden, TU Delft en de Universiteit Groningen geeft de resultaten weer van een onderzoek dat is uitgevoerd door drie universiteiten naar de vergroting van de instroom in de eerstegraads lerarenopleiding bij de bètavakken wiskunde, informatica, natuurkunde en scheikunde. De onderzoekers hebben bij dit onderzoek samengewerkt met decanen van de bètafaculteiten vanwege de zorgen over de lage instroom in universitaire lerarenopleidingen. Het onderzoek maakt deel uit van een project tot versterking van de bètadidactiek waaraan ook de Universiteit Twente en de Universiteit Utrecht deelnemen, en is mogelijk gemaakt door subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

In dit rapport worden de deelonderzoeken weergegeven in verschillende hoofdstukken:

  • Universiteit Leiden (dr.ir. Alma Kuijpers, dr. Michiel Dam, prof.r.ir. Fred Janssen): hoofdstukken 2 en 6.
  • Technische Universiteit Delft (dr. Begüm Coskun, prof. dr. Marc de Vries): hoofdstuk 4.
  • Rijksuniversiteit Groningen (dr. Els van Rooij, dr. Marjon Fokkens-Bruinsma, prof.dr. Martin Goedhart): hoofdstukken 3 en 5.

Onderwijsniveau's