Eigen publicaties

Eindpublicatie STEM Teacher Academy

Het driejarig programma STEM Teacher Academy (2014-2017) heeft een impuls gegeven aan de aantrekkelijkheid van het beroep door bètadocenten de mogelijkheid te geven zich te professionaliseren in samenwerking met het bedrijfsleven (de beroepspraktijk). Door de aantrekkelijkheid van het beroep te vergroten werd beoogd zittende docenten te blijven boeien voor en binden aan het onderwijs. De samenwerking die is ontstaan binnen het programma heeft gezorgd voor een betere verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven en de kloof tussen theorie en de beroepspraktijk verkleind.

STEM Teacher Academy heeft een impuls gegeven aan het ontwikkelen van meer en structurele samenwerking met het bedrijfsleven binnen de bestaande (professionaliserings)netwerken in de regio. Na een start met een klein aantal “early adopters” heeft het programma in drie jaar tijd een bijna landelijk dekkende ontwikkeling op gang gebracht met een groot scala aan mogelijkheden voor docentprofessionalisering samen met het bedrijfsleven.

De eindpublicatie van het programma STEM Teacher Academy bundelt de resultaten, ervaringen en praktijkvoorbeelden. Laat de ervaringen van STEM Teacher Academy een aanjager zijn voor méér initiatieven op het gebied van docentprofessionalisering in samenwerking met het bedrijfsleven.