Publicaties van derden

Eindpublicatie meer VO-docenten in het Bètadomein

Om goed onderwijs te kunnen verzorgen, is het belangrijk dat scholen over voldoende kwalitatief sterke docenten beschikken. De komende jaren dreigt zowel het kwalitatieve als het kwantitatieve lerarentekort echter op te lopen, vooral voor de bètavakken. Veel oudere docenten gaan met pensioen en te weinig studenten kiezen op dit moment voor het leraarschap.

Regionale ketensamenwerking

In het sectorakkoord VO en de VO-agenda 2014-2020 is het aantrekken en opleiden van goede docenten en verdere professionalisering een belangrijk thema. Via de bestaande infrastructuur van regionale VO-HO-netwerken (zoals het Bètatechnieknetwerk van Onderwijsnetwerk Zuid-Holland) wordt de regionale ketensamenwerking gestimuleerd tussen voortgezet onderwijs, hoger onderwijs en bedrijfsleven. In deze netwerken kunnen zittende docenten in het voortgezet onderwijs zich, in contact met het technisch hoger onderwijs en bedrijfsleven, doorlopend professioneel ontwikkelen, werken aan vak vernieuwingen en de aansluiting VO-HO verbeteren.

Vanaf september 2018 zijn er vanuit de TU Delft diverse werksessies met partijen uit het voortgezet onderwijs, hoger onderwijs en belanghebbenden als overheden en bedrijven geweest. Het resultaat van de werksessies leverde een enthousiaste community op met schoolleiders, bestuurders, docenten, studenten en beleidsadviseurs. Deze community wil een start maken om het docentschap interessanter te maken en daarvoor de mogelijkheden te creëren. In deze publicatie nemen wordt u meegenomen in het proces van de werksessies en komen de enthousiaste groep mensen aan het woord die impact willen maken voor meer en voldoende bèta docenten in het voortgezet onderwijs in de regio Zuid-Holland. Een impressie van deze werksessies vindt u in onderstaande video. U kunt de publicatie boven aan deze pagina downloaden.