Eigen publicaties

Eindevaluatie Codestarter

In de toekomst zullen technologieën een steeds grotere rol gaan spelen in ons dagelijkse leven. Om deze toekomstige wereld te kunnen (blijven) maken en begrijpen is het voor kinderen van groot belang dat ze in staat zijn om problemen op te oplossen, creatief en logisch na te denken en goed te kunnen samenwerken. Kennis van wiskunde en programmeren is essentieel. In de toekomst wordt dit net zo belangrijk als taal, rekenen of Engels.

In 2014 werd Codestarter gestart om nieuwe richtingen te onderzoeken voor aanbod van naschoolse activiteiten voor kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar op het gebied van programmeren, coderen en 3D-printen. Doel hiermee is zoveel mogelijk kinderen kennis laten maken met probleemoplossend denken en te verleiden om nieuwe, niet-alledaagse dingen te leren. Codestarter is een initiatief van NEMO Science Museum en PBT en wordt mogelijk gemaakt door Google.

In de publicatie worden aanbevelingen gedaan met betrekking tot computational thinking activiteiten in naschools verband:

Marjolein van Breemen, adjunct directeur NEMO Science Museum: “Codestarter heeft zich met name gericht op computational thinking-activiteiten in naschools verband. Talenten zouden we niet incidenteel moeten stimuleren maar structureel en op meerdere gebieden, door binnen- en buitenschoolse leeromgevingen te verbinden.”

Beatrice Boots, Directeur-bestuurder PBT: “Probleemoplossend denken, computational skills en programmeren worden steeds belangrijker; in de toekomst kan niemand meer zonder deze vaardigheden. En zoals voor alle vaardigheden geldt: jong geleerd, is oud gedaan. PBT heeft naschools programmeren gekoppeld aan de regionale ontwikkelingen en aanpak van Techniekpact zodat zoveel mogelijk kinderen van basisscholen in alle regio’s van Nederland met programmeren in aanraking komen. In veel regionale netwerken waar techniek wordt gestimuleerd maakt programmeren nu deel uit van het naschoolse aanbod.”

James van Thiel, Google: “Computationeel denken is een vaardigheid. Het is een denkproces waarmee kinderen vertrouwen krijgen in het oplossen van complexe problemen. Ze leren hiermee niet alleen hoe apparaten en apps werken maar helpt hen ook bij andere disciplines. Met deze vaardigheid worden ze voorbereid op de toekomst van morgen.”