Publicaties van derden

Een lerende organisatie – School aan Zet

Van 2012 tot 2016 heeft het programma School aan Zet bijna 4000 scholen uit het primair, voortgezet en speciaal onderwijs versterkt in hun ontwikkeling naar een professioneel lerende organisatie en de bewustwording onder scholen van hun toenemende autonomie vergroot. Binnen het programma School aan Zet werkten de scholen aan hun eigen ambities en aan de ambities uit de landelijke bestuurs- en sectorakkoorden waarin de lerende organisatie centraal stond. Belangrijkste uitgangspunt van het programma is altijd geweest dat scholen zelf aan zet zijn.

De praktische kennis en ervaring die binnen het programma samen met scholen en de experts van School aan Zet is opgedaan, is op hoofdlijnen in het handboek “Een lerende organisatie” samengebracht. Het is zeker niet een alles omvattende informatiebron of een blauwdruk voor de lerende organisatie. Het is bedoeld ter inspiratie en om verzamelde lessen, handvatten en
(lees)tips te geven die scholen hopelijk verder op weg kunnen helpen.