Eigen publicaties

Doorlopend leren van VO tot HO

Inspirerende en vakbekwame docenten voor de klas. Docenten die elke dag vol enthousiasme werken aan up-to-date onderwijs en aan een goede aansluiting van het voortgezet (VO) op het hoger onderwijs (HO). In nauwe samenwerking met andere docenten, het bedrijfsleven en de wetenschap zorgen deze docenten voor onderwijs waarin de leerling centraal staat, met uitdagende lessen en een succesvolle studieloopbaan. Dat is waar de regionale VO-HO netwerken zich voor inzetten.

Universiteiten, hogescholen, havo/vwo-scholen in het voortgezet onderwijs, het bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen werken samen in tien regionale VO-HO netwerken. Zij bieden, vanuit de focus bèta en techniek, een breed palet aan activiteiten voor leerlingen, docenten, technisch onderwijsassistenten en schoolleiders. De activiteiten in alle netwerken hebben drie kenmerken: 1) vakvernieuwing, 2) betere aansluiting en 3) professionalisering. De netwerken zijn opgericht voor het bèta-onderwijs, maar inspireren nu ook de alfa- en gammavakken: alle regio’s ontplooien op dit vlak initiatieven.

Deze overzichtspublicatie van de tien regionale VO-HO netwerken bevat een schets van hun ontwikkeling van verleden tot heden, facts and figures, aanbevelingen voor de toekomst, en van alle tien de netwerken een levendig portret. Een groot deel van deze publicatie is daarbij gereserveerd voor tientallen interviews met betrokkenen bij de netwerken: docenten, schoolleiders, leerlingen, bedrijven en coördinatoren. Want het zijn de mensen die het netwerk maken.