Eigen publicaties

Digitale werkplaatsen in beeld

Het ontbreekt veel ondernemers aan expertise, tijd en geld om hun bedrijf digitaler te maken. Ruim 80 procent van de Nederlanders winkelt wel eens online. Slechts 21 procent van de  ondernemers biedt digitaal diensten en producten aan. Ook is het slim benutten van data voor veel ondernemers een brug te ver. Alles en iedereen wordt steeds digitaler, maar toch laten veel ondernemers kansen liggen. Tijd voor een steun in de rug, zeker nu. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zet samen met regionale overheden, onderwijsinstellingen en het lokale bedrijfsleven overal in het land digitale werkplaatsen op. Inmiddels zijn er al meer dan tien digitale werkplaatsen actief. In de publicatie staan de verhalen over die MKB-werkplaatsen en over de ondernemers die het avontuur zijn aangegaan.

Een Digitale Werkplaats is een lokale publiek-private samenwerking van onderwijs, overheid en bedrijven. Een plek waar ondernemers, studenten, docenten elkaar ontmoeten. Ondernemers kunnen hier terecht voor oplossingen op het gebied van online sales en marketing, het benutten van data en/of automatisering. Ze krijgen praktische adviezen van studenten uit het mbo, hbo of het wo, van docenten en experts. Met behulp van een scan wordt de kennis en innovatievraag van ondernemers in kaart gebracht. De uitkomst daarvan vormt het vertrekpunt voor de studenten van de betrokken onderwijsinstellingen.

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat geeft PTvT vanuit haar label Katapult uitvoering aan het programma digitale werkplaatsen om geïnteresseerde partijen te ondersteunen bij het opzetten of door ontwikkelen van een eigen digitale werkplaats.