Wetenschap en technologie (w&t) biedt vele mogelijkheden tot vakintegratie. Deze verbinding schept ruimte in het curriculum en maakt experimenteren met w&t mogelijk ter voorbereiding op 2020, waarin w&t op alle basisscholen in het curriculum moet zijn opgenomen. Om te ondersteunen bij het zetten van de eerste stap zijn drie praktische publicaties ontwikkeld binnen de serie De rijke context van w&t. Door de praktische insteek van de publicaties kan het direct worden toegepast in de klas.

Taal in de context van w&t

Taal vormt een belangrijke basis in het primair onderwijs. Taal komt overal terug in de belevingswereld van kinderen, maar de ontwikkeling van taal kan ook in vele verschillende settings worden gestimuleerd. Door met w&t aan de slag te gaan, ontstaat er een rijke context waarbij de taalontwikkeling van leerlingen goed kan worden gestimuleerd, terwijl tegelijkertijd w&t-vaardigheden als creativiteit, vindingrijkheid, kritisch denken en ondernemerschap worden ontwikkeld. Deze uitgave biedt inhoudelijke achtergrond en praktische lessen per groep.

Onderzoeken in de rekenles

Naast taal vormt rekenen een belangrijke basis in het primair onderwijs. Door deze positie, kan het koppelen van andere belangrijke aandachtsgebieden zoals onderzoekend leren een uitkomst zijn om ruimte te vinden in het curriculum. In deze uitgave wordt verder ingegaan op de mogelijkheden van het koppelen van rekenen aan onderzoekend leren, inclusief praktische lesvoorbeelden en koppelingen naar aanvullende informatie en werkbladen online.

Lesson Study bij w&t

Lesson Study is een manier om als team op school gezamenlijk lessen te ontwerpen. Vooral voor relatief nieuwe aandachtsgebieden als wetenschap en technologie (w&t), is het een goede manier om samen na te denken over hoe een les het beste kan worden vormgegeven. Samenwerking tussen ervaren en startende leerkrachten is hierbij essentieel. De samenwerking doorbreekt vaste patronen en helpt individuele leerkrachten blokkades te overwinnen. Lees in deze praktische uitgave hoe je met je team stap voor stap aan de slag kan gaan. Lesson Study gaat over de onderzoekende en ontwerpende houding van leerkrachten. Door de koppeling aan w&t, ga je ook direct aan de slag met het ontwikkelen van die houding bij leerlingen. Twee vliegen in één klap!

Onderwijsniveau's