Eigen publicaties

Checklist diversiteit

Als je zoveel mogelijk jongeren wilt enthousiasmeren voor technologie is het ook belangrijk om rekening te houden met de diversiteit van leerlingen. Er zijn verschillen tussen jongens en meiden, maar ook verschillen in achtergronden en voorkeuren. Door aan te sluiten bij hun belevingswereld en in te spelen op de grote variatie aan leerlingen, kun je ervoor zorgen dat de boodschap beter overkomt.

Onderwijsniveau's