Eigen publicaties

Businessmodellen voor pps-en

Binnen het beroepsonderwijs werken steeds meer onderwijsinstellingen samen met bedrijven in publiek-private samenwerkingen (PPS). Hoewel een PPS natuurlijk niet winstgevend hoeft te zijn, is het vinden van een kostendekkend businessmodel wel essentieel. Iedere PPS moet werkelijk van toegevoegde waarde zijn voor partners en klanten, zoals bedrijven, instellingen, onderwijs, docenten, studenten en regionale overheden. Het Business Model Canvas van Katapult biedt een goed startpunt. Dit slimme instrument helpt bij het vinden van de juiste balans tussen economische, maatschappelijke en sociale waarde. Op basis van het Canvas zijn vijftien businessmodellen uit de praktijk van PPS uitgewerkt, ter inspiratie.