Eigen publicaties

Beroepen in transitie

De invloed van digitalisering op beroepen is door de gezamenlijke Human Capital Agenda’s van de Topsectoren specifiek in beeld gebracht voor drie sectoren: Water, Zorg en Energie. Hoe zien professionals in deze sectoren de veranderingen door digitalisering en wat merken zij in hun dagelijkse werk? In de publicatie “Beroepen in transitie” wordt beschreven welke transitie er plaatsvindt in het beroep van kapitein, wijkverpleegkundige en operations manager ICT in de energiesector. Aan de hand van drie portretten wordt de kern van de verandering geduid en welk effect dat heeft op de beroepshandelingen die iemand verricht en de skills die nodig zijn het beroep goed uit te kunnen oefenen. Deze publicatie vormt een aanvulling op de film die eerder in opdracht van de HCA Topsectoren is gemaakt.