Publicaties van derden

De lekkende bèta/technische pijpleiding en hoe deze te repareren

Onder bèta/technische weglek verstaan we het verschijnsel dat leerlingen en studenten die aanvankelijk een bèta/technische richting kiezen, later in hun onderwijsloopbaan een andere kant opgaan en uiteindelijk de arbeidsmarkt betreden met een niet-bèta/technisch diploma. Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt (KBA Nijmegen) en de Universiteit Twente onderzochten de omvang van en verklaringen voor deze bèta/technische weglek in zes deelonderzoeken.

Uit de resultaten blijkt dat het gebrek aan belangstelling onder jongeren voor bèta/technische studies en loopbanen nog altijd niet van de beleidsagenda voor onderwijs én voor emancipatie kan worden afgevoerd.

Ook interessant

Onderwijsniveau's