1 juni 2021

Webinar: Scholen met hoge doorstroom naar bètatechniek – de succesfactoren

Wist u dat de keuze voor bètatechniek in verschillende onderwijsrichtingen aan het dalen is? In deze webinar ontvangt u een sneak preview van enkele van de nieuwste onderwijscijfers.

Gelukkig zijn er ook scholen waarop het wél goed lukt om leerlingen te enthousiasmeren voor de wereld van techniek. Wij waren benieuwd naar hun succesfactoren en interviewden 28 docenten van 25 verschillende scholen. Wat doen zij om die hoge doorstroom naar techniek voor elkaar te krijgen? De belangrijkste inzichten delen we met jullie. Daarbij krijgen we de kans om twee topdocenten live te spreken om te horen hoe zij hun onderwijs vormgeven. Ook het bedrijfsleven mag niet ontbreken: hoe kunnen bedrijven bijdragen aan goed techniekonderwijs?

Klik hier om direct naar de webinar te gaan (link actief op 1 juni om 13.00 uur)

Aanmelden: klik hier
Wanneer? Dinsdag 1 juni, van 13.00 tot 14.30 uur
Voor wie? Voor alle beleidsmakers die, binnen overheid, onderwijs of bedrijfsleven, een hogere doorstroom naar het bèta- en technisch vervolgonderwijs willen.

Programma

Cijfers & onderzoek scholen met hoge doorstroom

Nina Terpstra, projectleider data en onderzoek bij PTvT, deelt met ons een aantal cijfers over de keuze voor technische vakkenpakketten en doorstroom naar technische opleidingen tot en met 2020/21. Welke trends zien we?

Daarnaast deelt ze met ons inzichten uit een onderzoek naar scholen die de afgelopen jaren een (ver) bovengemiddelde doorstroom hadden naar bètatechnisch vervolgonderwijs. Voor het onderzoek spraken we 28 techniek- natuurkunde-, wiskunde- en scheikundedocenten van alle verschillende onderwijsrichtingen, in zowel de onder- als de bovenbouw, van 25 verschillende middelbare scholen. Wat kenmerkt de benadering op de scholen als het gaat om bètatechniek? En hoe pakken de docenten hun lessen aan?

Topdocenten aan het woord

We gaan live in gesprek met twee docenten van deze scholen:
Bas Kessels is docent BWI en techniekcoördinator bij het Dendron College (vmbo-BB &-KB). Hij is groot voorstander van praktijkgericht onderwijs gericht op technisch vlak. Tien jaar geleden introduceerde hij daarom de vakmanschapsroute op school. Leerlingen op zijn school hebben keuze uit twee hoofdrichtingen: mens & dienstverlening of techniek & vakmanschap. Ook vertelt hij over de rol van ouders en hun wens op zo ‘hoog’ mogelijk onderwijs voor hun kind, terwijl praktijkgericht onderwijs juist zo goed bij de interesses en talenten van een (slimme) leerling kan passen.

Henri Pragt werkte 18 jaar in het bedrijfsleven en is nu docent O&O op het Hondsrugcollege (havo/vwo). Zijn ondernemersdrang neemt hij mee de school in en hij benut zijn netwerk nog steeds. Hij gelooft in het grote plaatje, de doorlopende leerlijn en in de verbinding tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Hij beweegt zich als een ondernemer binnen de school: zoekt de mogelijkheden en onmogelijkheden op. Persoonlijk contact kenmerkt zijn manier van begeleiden. Hij heeft heel veel aandacht en oog voor de leerlingen, en bekijkt samen met leerlingen welke vervolgmogelijkheden iemand heeft.

Discussie

We zijn benieuwd naar de inzichten van de andere deelnemers aan de bijeenkomst: Inge Wouters trapt het gesprek af: Inge is bij ASML verantwoordelijk voor het Community Engagement- (STEAM) Education programma en deelt waarom de instroom voor technische opleidingen belangrijk is voor bedrijven zoals ASML. Hoe werkt ASML momenteel samen met het onderwijs?

Ook gaan we in gesprek met de andere deelnemers: wat is er nodig in het onderwijs? In het bedrijfsleven? En hoe kunnen beleidsmakers daaraan bijdragen?

 

Marijn van Dongen, projectleider bij PTvT, zal deze webinar hosten.

 

 

Deel dit artikel